Laboratuvar tipi darrieus rüzgar türbini tasarımı, imalatı ve performans ölçümü

Başlangıç Tarihi: 2002
Araştırma adı: Laboratuvar tipi darrieus rüzgar türbini tasarımı, imalatı ve performans ölçümü
Araştırma Ekibi: Y.Doç.Dr. Faruk Köse , Ramazan Şevik
Araştırma Kurumu: Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Konu Başlıkları:
İlgili: Ramazan Şevik
Kategori:

   				Özet
ÖZET Yüksek Lisans Tezi LABORATUVAR TİPİ DARRIEUS RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMIJMALATI VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Ramazan ŞEVİK Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç. Dr. Faruk KÖSE 2002, 60 Sayfa Jüri : Doç. Dr. Saim KOÇAK Yrd. Doç. Dr. Suna KARGICI Yrd. Doç. Dr. Faruk KÖSE Bu çalışmada, rüzgar tünelinde, tünel boyutlarına uygun ölçülerde, bir Darrieus rüzgar türbini tasannu ve imalatı yapılmıştır. Türbinin karakteristik özelliklerini belirleyen deneyler rüzgar tünelinde gerçekleştirilerek teorik sonuçlarla deney sonuçlan karşılaştırılıp elde edilen veriler yorumlanmıştır. Deneyler, 3 farklı kanat profili ( NACA 23012, NACA 4415, NACA LS(1> 0413) kullanılarak, 8 farklı rüzgar hızında (5,6,7,8,9,10,1 1,12 m/s) ve 4 farklı hücum (durum) açısında (0°,5°,10°,15° ) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, değişik rüzgar hızlarında, değişik kanat profilleri için değişik durum açılarına göre, Cp-A (güç katsayısı-uç hız oranı), P-V (güç ve rüzgar hızı) ile X - V (uç hız oram Rüzgar hızı) grafikleri çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler. Darrieus rüzgar türbini, rüzgar türbini, rüzgar enerjisi, dikey eksenli rüzgar makinaları
ABSTRACT Master Thesis DESIGN,CONSTRUCTION AND PERFORMANCE MEASUREMENT OF A LABORATORY TYPE DARRIEUS WIND TURBINES Ramazan ŞEVÎK Selçuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Mechanical Engineering Supervisor : Assist. Prof. Dr. Faruk KÖSE 2002, 60 Pages Jury : Assoc. Prof. Dr. Saim KOÇAK Assist. Prof. Dr. Suna KARGICI Assist. Prof. Dr. Faruk KÖSE In this study, Darrieus type wind turbine which compatible with wind tunnel dimensions was designed and produced. The experiment which determines characteristic properties of the turbine were performed in the wind tunnel. At the end theoretical results were compared with experimental ones. Experiments were done for 3 different airfoil model ( NACA 23012, NACA 4415, NACA LS(1)-0413) and 8 different wind speed (5,6,7,8,9,10,11,12 m/s) and also 4 different attack angle (0°,5°,10°,15° ) were applied. By using the obtained values, power coefficient- tip speed ratio (Cp-A) and power-wind speed (P-V) and also tip speed ratio-wind speed (A-V) graphics were prepared. Key Words: Darrieus wind turbine, wind turbine, wind energie, vertical-axis windmills ii

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>